Voorbeelden van uitkomsten die u krijgt dankzij de filters van de Politieke Databank

  • Hoe evolueert procentueel het aandeel vrouwen in de Kamer ?
  • Wie zijn de politieke spelers in mijn gemeente ?
  • Wie zijn de Nederlandstalige ministers onder de 45 jaar?
  • Welke volksvertegenwoordigers zijn voorstanders van bindende referenda op volksinitiatief?
  • Hoeveel burgemeesters zijn tegelijk lid van een parlement?
  • Welke politieke spelers uit provincie Limburg hebben het onderwijs als politieke prioriteit aangestipt?
  • Wie zijn de populairste kandidaten van de verkiezingen van 2014, die niet verkozen zijn?